Stichting Woonzorg Winschoten

Op 4 februari 2006 zijn er 24 bewoners komen wonen in ‘t Zuiderslot. De naam is bedacht door één van onze bewoners. Ieder heeft z’n eigen appartement en met 8 bewoners hebben ze gezamenlijk een huiskamer met keuken en terras.

De bewoners huren hun appartement van wooncorporatie Acantus.

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursadviseur en een financieel adviseur.

Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 personen, waarvan het merendeel ouder/bewindvoerder van een bewoner is. Als ouderinitiatief gaan we uit van: solidariteit en samenwerken.

De zorg wordt verleend door: Cosis(kracht van samen). U kunt donateur worden van de stichting. Daarvoor kunt U zich opgeven bij het secretariaat.

Via het contactformulier of per post: p.a. P.C. Hooftlaan 2, 9673 GW Winschoten.

Voor nadere informatie omtrent de Stichting: zie rubriek: informatie.